X

Benut de re-integratiemogelijkheden

Een arbeidsdeskundig onderzoek schept duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden bij een complexe en/of langdurige ziekmelding. Wanneer een medewerker ziek is, hebben werkgever en werknemer de verplichting samen te werken aan de re-integratie.
123 spoor, Samen terug naar werk Adfoke ondersteunt mensen die als gevolg van ziekte, ongeval of handicap hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, terug te keren in het arbeidsproces. Hierbij houden we rekening met de beperkingen en kijken we vooral naar de mogelijkheden.
De loonwaardedeskundige, alles over loonwaarde Loonwaarde is het scharnierpunt in de Participatiewet voor Loonkostensubsidie en Garantiebanen. Onlangs zijn de landelijk opererende methoden Dariuz en UWV gevalideerd. Beiden stellen binnen een acceptabele bandbreedte de loonwaarde betrouwbaar vast.
Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie dan is het aan u om te vragen waarom hij of zij niet meewerkt. Indien een werknemer volgens u en volgens de wet geen deugdelijke grond kan aangeven, dan is het beste om samen te proberen dit in goede harmonie op te lossen. Wellicht kan de inzet van een onpartijdige derde zoals een casemanager of mediator helpen.
  • Vul hieronder je naam in
  • Vul hieronder je email in
  • Doe hieronder de robotverificatie