X

Advies en begeleiding bij re-integratie

Adfoke, Advies en begeleiding bij re-integratie

Wanneer een medewerker geruime tijd niet kan werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval is zomaar terugkeren naar de oude werkplek vaak niet mogelijk. Werkgever en werknemer hebben evenwel de verplichting om samen te werken aan de re-integratie. Kan de medewerker terugkeren naar de oude werkplek of kan er een passende werkplek bij de huidige werkgever worden aangeboden, dan noemen we dit re-integratie 1e spoor. Heeft de werkgever hiervoor geen mogelijkheden, dan is de werkgever verplicht om mee te werken aan het vinden van een baan elders. Dit heet re-integratie 2e spoor.

In veel gevallen heeft een werkgever onvoldoende kennis hiervoor in huis en wordt de hulp van een re-integratiebureau ingeschakeld.

Adfoke is een geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundig bureau dat adviseert bij complex en/of langdurig ziekteverzuim. Ook geven wij als gecertificeerd loonwaarde-expert advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker. Bovendien helpen wij medewerkers die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, weer aan het werk.

Onze gespecialiseerde pijlers binnen de re-integratie:

  • Arbeidsdeskundig onderzoek voor het scheppen van duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden bij een complexe en/of langdurige ziekmelding.
  • Re-integratie 1e spoor (bij de huidige werkgever), re-integratie 2e spoor (bij een andere werkgever) en re-integratie 3e spoor met begeleiding van de ex-werknemer met een WGA-uitkering naar een nieuwe werkgever.
  • Loonwaardemeting voor het meten van de productiviteit en inzetbaarheid van een werknemer en om te bepalen of de medewerker op z'n plek zit.

Grote en kleine werkgevers, arbodiensten en gemeenten behoren tot onze opdrachtgevers.

 

  • Vul hieronder je naam in
  • Vul hieronder je email in
  • Doe hieronder de robotverificatie

Geen zoekresultaten gevonden!

123 spoor ®
de online re-integratie omgeving
Register Arbeidsdeskundige, SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen) registratie 3373
Register Arbeidsdeskundige
SRA registratie 3373
Gecertificeerd Arbeidsdeskundige, Hobeon SKO certificaat 43475
Gecertificeerd Arbeidsdeskundige
Hobeon SKO certificaat 43475
Gecertificeerd Loonwaarde-expert
Gecertificeerd
Loonwaarde-expert